Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/El Ple de la Paeria aprova delimitar 11 àrees a la ciutat per impulsar la rehabilitació d’uns 2.500 habitatges socials

El Ple de la Paeria aprova delimitar 11 àrees a la ciutat per impulsar la rehabilitació d’uns 2.500 habitatges socials

L’actuació es fa per beneficiar-se de les ajudes dels fons europeus Next Generation que permetran a les comunitats de veïns obtenir fins a 30.000 euros per a millores d’eficiència energètica. A la sessió d’avui s’ha aprovat la modernització el reg del sector A de l’Horta i la connexió d’aigües residuals de Llívia al sistema de sanejament.

Data publicació: Dimarts 31, maig del 2022


Imatge de la notícia El Ple de la Paeria aprova delimitar 11 àrees a la ciutat per impulsar la rehabilitació d’uns 2.500 habitatges socials

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

El Ple de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat per unanimitat la delimitació de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) de la ciutat de Lleida, de caràcter discontinu, en 11 subàmbits dispersos per la ciutat, per impulsar la rehabilitació d’uns 2.500 habitatges socials. L’actuació aprovada es fa per poder-se beneficiar de les ajudes dels fons europeus Next Generation que permetran les comunitats de veïns d’aquests antics blocs socials accedir a ajudes de fins a 30.000 euros per a la rehabilitació i millores d’eficiència energètica. El paer en cap, Miquel Pueyo, ha incidit en l’impacte que pot tenir en els diferents barris, sobre una població de més de 6.000 persones i que la Paeria ajudarà les comunitats a constituir-se i a presentar-se per no perdre cap oportunitat. El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha explicat que és una proposta molt ambiciosa, que inclou 11 àrees amb 190 blocs i 2.500 habitatges. Es projecta als blocs Joan Carles i Grup Mariola, al barri de la Mariola; els dels carrers Garraf i Conca de Barberà que donen a Alcalde Porqueres, els de Corts Catalanes i els de plaça Europa, a Balàfia; a Pardinyes els blocs dels grups Landelino Lavilla i Grup Voravia; els blocs del Grup del Pla, al Centre Històric; al barri de Cappont els blocs del carrer Sant Joan de Mata; i els dels carrers Àger i Reus a la Bordeta.

El regidor socialista Joan Queralt ha compartit que és un dels programes més importats pel que fa a ajuts a barris i que és necessari que es presenti pel que exigiran que estiguin atents per a altres línies d’ajuts sobre habitatge social, ja que és l’assignatura pendent d’aquest govern. El regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, ha manifestat que voldria una proposta més ambiciosa i extensa, perquè deixa fora moltes edificacions i ha coincidit en el fet que cal ajudes a les comunitats de veïns per optar a les subvencions. Per això, ha demanat que el govern sigui proactiu i informi i ajudi els veïns/es. En la mateixa direcció, la regidora del PP, M. Antònia Maller, ha insistit en el suport a les comunitats.

Eliminació dels abocaments d’aigües residuals a Llívia

Aprovació per unanimitat del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues institucions per a l’execució de les obres de connexió de les aigües residuals del nucli de Llívia al sistema de sanejament de Lleida. Això permetrà eliminar els abocaments d’aigües residuals a Llívia i resoldre, com ha apuntat el tinent d’alcalde Postius, una qüestió històrica. El regidor d’Urbanisme ha explicat que aquestes aigües van a parar ara a un clamor, una canalització, que va directa a la Mitjana. Per això, ha reiterat la necessitat que hi havia de posar solució en aquest nucli on hi viuen més de mil persones. El conveni estableix que l’ACA assumeix el finançament de la xarxa de bombeig per més de 600.000 euros i l’Ajuntament executarà les obres i farà front a una petita part del pressupost.

El PSC i Cs, en veu dels seus representants, han posat en valor les seves aportacions prèvies en aquest procés per tal que s’hagi arribat a aquest conveni que procedirà a la connexió del clavegueram de Llívia, que és el que compta.

Modernització del reg del sector A de l’Horta

Un altre dels punts que han tirat endavant en el ple del mes de maig ha estat el conveni amb la Comunitat de Regants de l’Horta de Lleida per a la modernització del reg del sector A de l'Horta. La votació ha estat de 25 vots a favor i 2 abstencions del Comú. El regidor David Melé ha explicat l’actuació s’aplicarà a una superfície de 50,59 hectàrees, amb més de 600 parcel·les de producció agrària, amb una aportació econòmica, d’acord amb el conveni, de 158.269,13 euros. Això, ha dit, regularà el compromís econòmic, que es farà efectiu abans del 30 de juny. I suposarà un estalvi del 40% d’aigua de reg i contribuirà a l’equilibri del territori i a generar riquesa. La tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha explicitat que la Comunitat de regants de l’Horta no està subjecta a la Llei de contractes del sector públic i que si s’ha arribat tard és per donar resposta a que l’expedient fos correcte i a disposar dels diners.

Per a Talamonte el conveni arriba tard i ha exposat els dubtes sobre l’aplicació o no de la llei de contractes del sector públic i que la contractació s’ha fet a la tercera oferta més econòmica. Per part del PSC, Joan Queralt ha lamentat que s’hagi qüestionat l’honorabilitat, la corrupció o males pràctiques en l’acord, que finalment pot tirar endavant, en el que és “el canal de reg més antic de Catalunya”.

Gestió urbanística, habitatge i transició ecològica

De la Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió urbanística, habitatge i transició ecològica, han rebut el suport unànime per al conveni entre la Paeria i Troballes Empresa d’Inserció, SL, per a la cessió d’ús d’espais municipals situats a l’edifici 8A del Turó de Gardeny i per a l’ampliació de la concessió administrativa de domini públic, a favor del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, d’un terreny municipal situat al Turó de Gardeny, per a destinar-lo al projecte “Innova”.

Amb 23 vots positius i 4 abstencions, ha tirat endavant provisionalment el Pla de millora urbana de composició volumètrica i ordenació de façanes de la central de Supsa (Supermercats Pujol SL) al Polígon Industrial “El Segre”, parcel·la 307A, i pel mateix resultat a la votació, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per deixar sense efecte la DT 10a i els annexos normatius 7, 8, 9 i 10; i modificar els articles 44, 162, 163, 164 i el bloc vuitè de les normes urbanístiques, d’acord amb el nou Pla especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns de Lleida, promoguda per l’Ajuntament de Lleida. El regidor d’Urbanisme ha comentat que, donat que no es pot aprovar el nou POUM per l’objecció de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) fins que es facin els treballs per evitar els riscos d’inundacions al barri de Cappont, la Paeria procedeix amb aquest Pla perquè es puguin aplicar mesures específiques de protecció en l’atorgament de llicències en edificis catalogats. Les àrees implicades, Planejament i Arqueologia, estan treballant en aquest sentit.

La Paeria cedirà gratuïtament l’ús d’una finca municipal, situada al carrer Companyia, 2 baixos, a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Com ha comentat el tinent d’alcalde Postius que serà per al col·legi Cervantes, que al setembre traslladarà l’alumnat a un edifici nou, i calia habilitar més espais per aules, fet que comportava reduir el menjador. Amb la cessió es podrà fer el menjador.

Pel que fa a l’inici del procediment d’expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de part de les finques situades a l’avinguda de Alcalde Rovira Roure números 167, 169 i 171a de Lleida, qualificades de sistema viari bàsic, s’ha aprovat per 25 vots a favor i 2 abstencions. Això permetrà fer les obres per eixamplar a 4 carrils un tram d’un quilòmetre i mig de l’avinguda, per reduir embussos i pacificar el trànsit en vies pròximes. En aquesta zona, el promotor d’un supermercat a Ciutat Jardí invertirà gairebé 60.000 euros.

Finalment, amb suport unànime, s’actualitzaran els compromisos del Pacte Europeu d’Alcaldies pel Clima 2030. El regidor de l’àrea, Jaume Rutllant, ha comentat que això passa per reduir les emissions de gasos en un 55% el 2030, aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050 i aplicar actuacions per adaptar i incorporar actuacions específiques que hi contribueixin.

Gestió d’economia, presidència, participació i promoció econòmica

En el decurs de la sessió, s’ha aprovat per unanimitat l’atorgament d’una subvenció excepcional a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida, resolent la discrepància plantejada per intervenció. L’alcalde ha intervingut per explicar que s’havia fet una reserva de crèdit en una partida que no corresponia i que, esmenada l’errada, es preveia el pagament de la subvenció més endavant. Però donada la situació precària de l’associació i per garantir la seva continuïtat, s’ha emès un aixecament de la intervenció d’aquesta partida a través del ple per poder-la fer efectiva.

En aquest àmbit, ha tingut llum verda l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal Plusvàlua i de l’OF General (21 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions), així com l’aprovació de memòria tècnica: Anàlisi de la plantilla, disponibilitat d’efectius i necessitats detectades de personal en nombre i perfil professional, de la responsable Coordinadora d’Innovació i Funció Pública de data 2 de maig de 2022 i modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lleida per a l’exercici 2022 (21 vots a favor i 6 abstencions). Amb 25 vots positius i una abstenció, ha tingut el suport necessària la modificació del contracte de Serveis integrals de tecnologies de la informació i de les comunicacions, per a la gestió dels llocs de treball d’extrem a extrem i serveis associats, adjudicat a l’UTE TDE TME TSOL XXV (formada per les empreses Telefónica Soluciones de Informàtica y Comunicaciones de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU i Telefónica de España SAU).

Mocions promogudes per entitats

El ple ha rebutjat la moció presentada per l’Ateneu Cooperatiu la Baula de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern del Pirineu, per 25 vots en contra i 2 a favor. En representació del col·lectiu, Pau Juvillà, ha defensat el document, que considera que la iniciativa que perpetua un model socioeconòmic destructiu quan caldria apostar per posar la vida al centre i més en un context d’emergència climàtica i ecològica.

Mocions dels grups municipals

La moció del Grup Municipal Comú de Lleida, per instar l’adopció de mesures per la recuperació del Centre Històric de Lleida, ha obtingut el suport unànime. Insta a diverses actuacions, com aplicar un pla integral d’intervenció, traslladar els serveis centrals d’inclusió, reservant-ho a les necessitats pròpies del barri o convocar un ple extraordinari per abordar les actuacions necessàries sobre el Centre Històric.

Pel que fa a la moció del Grup municipal del PSC, exposada pel regidor Jaume Sellés, en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges a Lleida, s’ha aprovat parcialment, amb dos dels set punts per unanimitat. Entre altres, es demana a la Conselleria de Drets Socials que es doti anualment als Ajuntaments de recursos econòmics suficients per incrementar els ajuts a les persones vulnerables i, especialment, ampliar el seu Parc d’Habitatge Social.

Aprovació de diversos punts de l’ordre del dia

S’ha donat compte del canvi de portaveu adjunt del Grup Municipal del PP, del canvi de representants en el Consell Escolar Municipal i en el Patronat de la Fundació Pública Teatre de la Llotja (19 vots a favor i 8 abstencions) i s’ha aprovat la correcció d’errades en la modificació el cartipàs del 30 de juliol de 2021 (24 vots favorables i 3 abstencions).

Record en el 9à aniversari de la mort de Juanjo Garra

El paer en cap ha començat el ple amb un emotiu record en el novè aniversari de la mort de l’alpinista i tècnic municipal Juanjo Garra. Pueyo ha assegurat que és un dels noms més importants de l’esport lleidatà i l’ha definit com a “home compromès amb la ciutat i l’associacionisme, que creia en el treball i en la col·laboració entre iguals per arribar a grans cims”. L’alcalde ha tingut tramès l’escalf de la corporació a la seva família, amics i al Centre Excursionista de Lleida.

El pròxim ple ordinari, corresponent al mes de juny, tindrà lloc el dijous 30 de juny, d’acord amb la votació que s’ha fet avui, donat que el darrer divendres de mes és festiu (24 de juny).

Enllaç al vídeo del Ple Municipal de la Paeria del mes de maig

Consultar l'odre del dia - Ple Municipal Paeria maig

Et destaquem...