Planejament i Habitatge

Et trobes a:Inici/Planejament i Habitatge/Notícies/4a fase de venda de terrenys municipals

4a fase de venda de terrenys municipals

Licitació de finques destinades a usos residencials, amb unes possibilitats d’edificació immediata i amb unes condicions adequades a les demandes del mercat actual

Data publicació: Divendres 20, juliol del 2018


Imatge de la notícia 4a fase de venda de terrenys municipals

ATENCIÓ !!!

Ampliació de termini per la presentació de les pliques per l’alienació de finques.

El nou termini finalitzarà el 5 d’octubre de 2018 a les 13 hores

 

L’Ajuntament de Lleida ha posat a la venda 28 finques municipals a la ciutat, destinades a usos residencials, ubicades en diversos barris de Lleida, en concret als solars dels carrers

  • Narcís Monturiol, 3 (UA 66)
  • Eucalíptus, 15 (SUR 2)
  • Camí del Murri, números 152, 154, 156 i 162 (SUR 2)
  • Josep Betriu, números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (SUR 42)
  • Josep M. Minguella, números 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (SUR 42)

Les finques tenen possibilitats d’edificació immediata i amb unes condicions adequades a les demandes del mercat actual.

L’adjudicació dels lots es realitzarà al proponent que faci la proposta més avantatjosa per l’Ajuntament de Lleida des del punt de vista econòmic. En cas d’empat, l’adjudicatari dels lots es realitzarà per sorteig. Cal destacar que els licitadors podran presentar proposicions a un o a diversos lots. La documentació per prendre part en aquesta contractació s’ha de presentar dins el termini establert al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina d’Atenció Ciutadana, situada a la Rambla Ferran, 32.

L’Ajuntament de Lleida té l’obligació de transmetre la propietat de la finca o finques lliures de càrregues i gravàmens, exceptuant les que estiguin expressament gravades en la descripció de les finques.


Et destaquem...