Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Concurs per adjudicar sis habitatges de lloguer, amb rendes entre 220 i 298 euros al mes

Concurs per adjudicar sis habitatges de lloguer, amb rendes entre 220 i 298 euros al mes

L’Empresa Municipal d’Urbanisme ha obert el procediment per optar a dos habitatges al Centre Històric, dos a la Mariola, un a La Bordeta i un altre al barri d’Universitat.

Data publicació: Dijous 21, febrer del 2019


Imatge de la notícia Concurs per adjudicar sis habitatges de lloguer, amb rendes entre 220 i 298 euros al mes

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Empresa Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida ha obert el procediment per adjudicar sis habitatges de protecció oficial de lloguer de la seva propietat, amb rendes que van dels 220 als 298 euros mensuals.

Per una banda, estan disponibles 2 habitatges al Centre Històric de dos dormitoris cadascun, destinats a unitats familiars de 2 a 4 persones i amb ingressos mínims de 12.000 euros anuals (Llista A). El primer disposa de 68,11 metres quadrats i un lloguer de 241,79 euros al mes, mentre que el segon té una superfície de 65,36 m² i una renda mensual de 232,03 euros. Tots dos formen part d’una promoció d’habitatges de promoció oficial al barri que comptava amb aquests pisos vacants.

D’altra banda, hi ha disponibles 4 habitatges més de tres dormitoris, destinats a unitats familiars de 4 a 6 persones, amb ingressos anuals mínims de 14.000 euros (Llista B). Es tracta d’un habitatge a la Bordeta de 62 m², que es lloga per 220 euros al mes; un habitatge al barri d’Universitat, de 71 m² i 252 euros de lloguer mensual; i dos pisos més a la Mariola, un de 84 m² per 298 euros al mes i un altre de 67 m², per 240 euros al mes. Aquests quatre habitatges provenen d’adquisicions que ha fet l’Ajuntament a partir del dret de tempteig que preveu la normativa catalana d’habitatge pels pisos provinents d’execucions hipotecàries.

Els principals requisits previstos a la convocatòria són que les persones o famílies sol·licitants estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial; estar empadronats a Lleida amb una antiguitat de tres anys; tenir nacionalitat espanyola o permís de residència vigent; i destinar l’habitatge al domicili permanent i habitual.

Pel que fa a les condicions econòmiques, a més dels requisits mínims ja esmentats, els interessats no podran tenir ingressos superiors a 2,33 vegades l’índex IRSC, que equival a 25.140,09 euros anuals per a una família de quatre membres.

La relació provisional de les persones amb dret a participar en el procés d’adjudicació està integrada per les persones inscrites en el Registre que compleixen els requisits de la convocatòria. La llista provisional està conformada per 162 sol·licituds pel que fa a la Llista A i 73 a la Llista B (una mateixa unitat familiar pot aparèixer a les dues llistes si compleix els requisits fixats en cada cas). La data del sorteig es donarà a conèixer pròximament, un cop les llistes d’aspirants siguin definitives. Les persones que no resultin seleccionades quedaran en llista d’espera.

Et destaquem...