Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Concurs per a la constitució d'un dret de superfície sobre la finca situada al Centre Històric de Lleida, per a destinar-la a la promoció, construcció i gestió d'habitatges destinats a joves en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió d'ús

Concurs per a la constitució d'un dret de superfície sobre la finca situada al Centre Històric de Lleida, per a destinar-la a la promoció, construcció i gestió d'habitatges destinats a joves en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió d'ús

Data publicació: Dimarts 15, gener del 2019


Imatge de la notícia Concurs per a la constitució d'un dret de superfície sobre la finca situada al Centre Històric de Lleida, per a destinar-la a la promoció, construcció i gestió d'habitatges destinats a joves en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió d'ús

Imatge: EMU

L’objecte d’aquest concurs públic, comprèn les prestacions principals següents:

-La cessió d’un dret de superfície a favor de l’adjudicatària per un període de 75 anys.

-La promoció per part de l’adjudicatària d’un edifici d’habitatges destinats a joves menors de 35 anys, aparcaments i local/s comercial/s sobre la finca.

 

FITXA TÈCNICA:

Superfície: 441,78 m2

Edificabilitat màxima: La prevista al Pla General Municipal de Lleida: 1.076,58 m2st.

Ocupació màxima de la planta baixa, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística. Municipal de Lleida, aprovat inicialment: 352,57 m2.

Densitat màxima: La prevista al POUM, aprovat inicialment: 11 habitatges.

Usos: Dels previstos al Pla General Municipal de Lleida i al POUM, aprovat inicialment: comercial en planta baixa, residencial d’habitatges en plantes pisos i sota coberta, aparcaments en planta/es soterrani/es i trasters en planta/es soterrani/es i/o sota coberta.

El preu màxim de licitació es fixa en el preu màxim dels habitatges de protecció oficial destinats a lloguer en règim general a Lleida i que ascendeix a 5’91 €/ m2 de superfície útil, mensuals.

L’adjudicatària haurà de pagar a la propietat un cànon anual de 1.800€ anuals.

El termini de presentació de propostes finalitza el dia 9 d’abril de 2019 a les 14h.

DESCÀRREGA DEL PLEC I PLANOLS ADJUNTS

FULLETÓ INFORMATIU

Imatge: EMU

Et destaquem...