Arqueologia, Paisatge i Patrimoni

Et trobes a:Inici/Arqueologia, Paisatge i Patrimoni/Notícies/La Paeria modifica l’ordenança del paisatge per simplificar-la i afavorir-ne la seva aplicació

La Paeria modifica l’ordenança del paisatge per simplificar-la i afavorir-ne la seva aplicació

La Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió Urbanística i Mobilitat ha exposat els canvis al document per poder simplificar i agilitzar la seva aplicació. A la vegada, també s’ha aprovat incorporar la disposició transitòria cinquena, referent a aspectes tècnics relatius als paravents, per flexibilitzar les condicions i afavorir que els establiments puguin instal·lar paravents a les terrasses, donades les condicions meteorològiques i la situació per la pandèmia.

Data publicació: Dijous 17, desembre del 2020


Imatge de la notícia La Paeria modifica l’ordenança del paisatge per simplificar-la i afavorir-ne la seva aplicació

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha proposat la modificació de l’Ordenança del Paisatge per simplificar-la de cara a la seva aplicació. La modificació, aprovada fa un parell d’anys, incloïa articles que eren contradictoris o que es contraposaven a altres regulacions pròpies municipals i dificultaven la interpretació. Per això, el primer tinent d’alcalde, Toni Postius, ha comentat que la modificació formulada pretén afavorir-ne l’aplicació. Alhora, es fa un pas endavant pel que fa al manteniment del parc d’habitatges de la ciutat.

La modificació incorpora que l’Ajuntament pugui reclamar les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) als immobles de més de 45 anys de tot el terme municipal de Lleida, i actuar subsidiàriament si el propietari no ho fa. Les inspeccions s’emmarquen en els deures de la propietat pel que fa a la conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges. Postius ha indicat que això només es podia fer al Centre Històric, on ja s’han acabat de fer les notificacions i els propietaris tenen 2 mesos per facilitar la informació abans d’intervenir-hi de manera subsidiària.

La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió Urbanística i Mobilitat també ha debatut la modificació de l’Ordenança del Paisatge de Lleida, que s’adaptarà a la situació generada per l’epidèmia de la Covid-19 per a facilitar als bars i restaurants de la ciutat la instal·lació de paravents a les terrasses. Així, s’incorpora al text de l’Ordenança una disposició transitòria cinquena que permet suspendre o adequar l’aplicació d’algun dels seus articles, un cop justificada tècnicament aquesta necessitat i sempre de forma temporal. El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que ‘com a administració hem de ser flexibles en moments difícils com els actuals per fer costat a sectors de la ciutat que pitjor ho estan passant’. ‘En lloc de posar traves, la Paeria ha de vetllar per facilitar que tothom pugui treballar, sense deixar de garantir unes condicions mínimes a la ciutat, ha afegit el tinent d’alcalde. Tall de veu T.Postius

En aquesta direcció, s’ha tramitat una proposta d’aprovació de la suspensió provisional dels aspectes tècnics relatius als paravents de l’ordenança, per flexibilitzar la normativa i adaptar-la amb solucions tècniques donada la climatologia i la situació sanitària. La proposta planteja que els establiments que tenen autoritzats para-sols podran col·locar paravents provisionals en dos dels costats de la terrassa. Hauran de ser amb elements transparents, suspesos del para-sol i que cobreixin des del para-sol fins a terra, i podran estar instal·lats per un termini màxim de sis mesos, des de l’aprovació de la mesura al Ple municipal.

Regularització de convenis de solars per a aparcaments dissuasius

La Regidoria d’Urbanisme està regularitzant la renovació dels convenis de cessió de solars perquè es pugui continuar amb la gestió d’aquests espais que s’utilitzen com a aparcaments dissuasius en diferents punts de la ciutat. Els convenis que excedeixen d’una cessió de 4 anys, s’han de renovar perquè es considerarien caducats d’acord amb la nova normativa. Postius ha explicat que s’està fent aquest procés d’actualització i que per la comissió d’avui han passat tres expedients (de solars ubicats al c/ Alcalde Costa, al c/Cavallers i al c/ Esperança González), i ha afegit que alguns dels propietaris dels solars que s’estan revisant en aquest procés han comunicat la intenció d’edificar, pel que no procediran a fer la renovació.

Inventari de béns i els drets del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge

Un altre dels punts que ha tirat endavant és la proposta de l’inventari dels béns i els drets que integren el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge. El tinent d’alcalde ha apuntat que els ajuntaments tenen l’obligació, fruit de les darreres obligacions legals, a fer aquesta revisió perquè la normativa estableix que el sòl de titularitat municipal per al desenvolupament de sectors s’ha de destinar al foment de l’habitatge. De fet, algunes finques ja estan transferides a l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU), però, com ha matisat el regidor d’Urbanisme, calia fer aquest inventari perquè si no, no es pot vendre res com a Ajuntament.

Justificació dels convenis per al desenvolupament de l’activitat de l’aeroport Lleida-Alguaire

D’altra banda, el president de la Comissió, el primer tinent d’alcalde, Toni Postius, ha anunciat durant la reunió que la intervenció ha validat la justificació de la subvenció aprovada en l’addenda al conveni amb Aeroports de Catalunya aprovada al ple de desembre de 2019 per contribuir al finançament de l’activitat comercial de l’aeroport de Lleida-Alguaire. Aquest acord va permetre liquidar les subvencions pendents que l’Ajuntament de Lleida, que és membre de la Taula Estratègica de l’Aeroport des de la seva creació, i que mai havia complert amb les aportacions compromeses i tenia pendents amb Aeroports de Catalunya. Són fruit de dos convenis signats els anys 2010 i 2013, que no s’havien pagat i que ascendeixen a 435.000 euros.

Et destaquem...