Habitatge i Transició Ecològica

Servei d’inspecció ambiental

 

Servei d’inspecció ambiental.

Les activitats englobades en el control del medi consisteixen en vetllar pel compliment de la normativa mediambiental mitjançant la inspecció i control iniciat d'ofici i el seguiment de les denúncies i procediments que s'originen, aquestes actuacions corren a càrrec de la Brigada de Medi Ambient.

 

Brigada terrano brigada 2

Funcions de la Brigada de Medi Ambient

 • Vigilància sobre la gestió dels residus
  • Residus de la construcció (runes, guixos, rajoles...)
   • Abocaments d'escombraries
   • Programa de sanejament de solars bruts. En aquests casos es vetlla perquè els solars estiguin nets i es fa el seguiment i la supervisió dels que presentin problemes.
  • Abocament de residus domèstics (rentadores, neveres, mobles...)
  • Residus industrials (vehicles, rodes, llaunes, olis, dissolvents, pintures...)
  • Abocaments de purins i fems
  • Residus càrnics ( animals morts, deixalles d'origen animals...)
  • Residus sanitaris
 • Vigilància dels Parcs i àrees d’interès natural.
  • La Mitjana, Pineda de Raïmat, Turó de la Seu Vella, Rufea...
   (Control de vandalisme, foc i bon ús de les instal·lacions)
  • Qualsevol altra àrea d’interès natural (AIN)
 • Xarxa hidrogràfica.
  • Abocaments de productes contaminats a les sèquies. (purins, olis...)
  • Abocament de contaminants en llocs que puguin afectar a aqüífers.
 • Abocaments d’aigües residuals
  (denúncies, presa de mostres, inspeccions...)
 • Contaminació atmosfèrica (emetre substàncies tòxiques a l'atmosfera)
  • Cremar productes contaminants (pneumàtics, plàstics, olis)
  • Sulfatar prop de cases habitades.
  • Emissions d'algunes indústries.
  • Molèsties d'olors
 • Contaminació acústica (sorolls)
  • Produïda per indústries, maquinària, vehicles, aparells d'aire condicionat...
  • Inspeccions
  • Mesures de sorolls
 • Inspecció i vigilància de la correcta gestió de les explotacions ramaderes
 • Inspecció dels vectors ambientals de les indústries
  • aigües residuals
  • residus
  • contaminació atmosfèrica
  • olors
  • contaminació acústica
 • Actuar en problemes relacionats amb el medi natural.
  • Problemes d’espècies protegides i els seus hàbitats,
  • plagues, etc.
 • Denunciar qualsevol incompliment de la normativa ambiental i sol.licitar l'obertura de l'expedient administratiu adequat si s'escau.


Composició, estructura i àmbit d’actuació:

La Brigada de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida es va crear l’octubre de l’any 1996.

Depèn de la Regidoria de Medi Ambient i Horta.

La Brigada està composada per un cap i quatre inspectors.

Per desenvolupar la seva tasca disposa de dos vehicles, dotats amb diferents estris: (prismàtics, càmeres de fotografiar, plànols, aparells de ràdio, sonòmetre, oxímetre, pH-ímetre, utensilis i recipients per prendre mostres, i altres).

La ubicació de la Brigada està l'antic edifici Acadèmia Giró, actualment Edifici Copa d’Or, amb el telèfon d’atenció al ciutadà és 973.20.10.20

L’àmbit d’aplicació del Servei de la Brigada de Medi Ambient es desenvolupa:
- a la ciutat (quatre sectors)

- a tot el terme municipal de Lleida.(12 sectors)

Aquests sectors es recorren regularment de manera que hi hagi una vigilància constant i periòdica.

Esquema del Servei de la Brigada de Medi Ambient

Et destaquem...