Habitatge i Transició Ecològica

Que cal saber per inscriure's?

Com es participa al programa?


 


1. Preinscripció

La preinscripció per a centres educatius s'inicia al setembre i queda oberta tot el curs.

Les entitats i col·lectius poden preinscriure's durant tot l'any.

El centre o entitat (representat pel responsable de la inscripció) omple el tràmit on-line amb les activitats a les que vol inscriure’s, les dates preferents i alternatives, el nombre de participants per a cada activitat i totes les dades que s'hi sol·liciten.

Una activitat és la que realitza un grup amb un guia i una persona acompanyant responsable del grup.

Podeu fer des d'aquí la preinscripció al programa “LLEIDA EN VIU”

En cas de tenir problemes amb la preinscripció on-line, podeu contactar amb el Centre d'Interpretació de la Mitjana (Telf 973 232 559 o 973 700 455, extensió 3221. Àrea de Lleure del Parc de la Mitjana, a l'accés per la Glorieta Font i Quer, lleidaenviu@paeria.cat, de dilluns a divendres de 9 a 14h).

2. Inscripció

Un cop rebuda la preinscripció i comprovades les dades, us enviarem un correu confirmant o modificant, segons disponibilitat de calendari, les dates de la vostra preinscripció.

Cal que el centre o entitat respongui a aquest correu en un termini màxim de 5 dies, sigui per acceptar-lo o per a fer-ne les consultes i esmenes pertinents.

L’acceptació de la proposta o de les modificacions que s’hi hagin fet dona lloc a la “Inscripció definitiva” a les activitats del programa.

3. Preu de les activitats

Les tarifes que s’apliquen aquest curs són:

Activitats per a centres educatius (amb material educatiu de suport):

  • Activitats d'1 ó 2h: 4€/alumne
  • Activitats de 3 ó 4h: 6€/alumne
  • Activitats de 5 ó 6h (matí + tarda, amb tallers): 9€/alumne

Activitats per a entitats i col·lectius (1-2h): 65€/grup

4. Gratuïtats i sol·licitud de gratuïtat

Tots els centres educatius del municipi de Lleida disposen d'una activitat gratuïta per línia educativa per a l’Educació Infantil i Primària i d'una altra per a l'Educació Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles formatius).

Podeu tramitar online des d'aquí la sol·licitud de gratuïtat per activitats del programa "LLEIDA EN VIU" ESCOLAR (Centres educatius del municipi de Lleida)

Cal fer la sol·licitud de gratuïtat en els 30 dies següents a la inscripció definitiva per no perdre el dret a la gratuïtat.

En cas de tenir problemes amb la sol·licitud on-line, podeu contactar amb el Centre d'Interpretació de la Mitjana (Telf 973 232 559 o 973 700 455, extensió 3221. Àrea de Lleure del Parc de la Mitjana, accés per la Glorieta Font i Quer, lleidaenviu@paeria.cat, de dilluns a divendres de 9 a 14h).

5. Contacte previ a cada activitat

Uns 15 dies abans de la data de l'activitat us farem arribar un correu de contacte per confirmar les vostres dades i sol·licitar-vos la informació necessària per al bon desenvolupament de l'activitat. Cal que ens el retorneu amb les dades que us demanem o que us poseu en contacte amb nosaltres al 973 700 455 o a lleidaenviu@paeria.cat.

EN EL CAS QUE TRES DIES ABANS DE L'ACTIVITAT NO DISPOSEM DE LES DADES DE CONTACTE L'ACTIVITAT ES CONSIDERARÀ ANUL·LADA.

Llegiu atentament la fitxa de l'activitat, on trobareu els detalls corresponents a cadascuna d’elles. Les podeu trobar  aquí.

6. El transport fins al punt de trobada

Corre a compte del centre educatiu. Segons quina sigui l’activitat, s’hi pot accedir a peu, en bicicleta, en autobús o en autocar.

7. La jornada de l'activitat

L’equip d’educadors/es us esperarà al lloc i l’hora que hàgiu convingut al contacte previ (vegeu epígraf 5).

Recordeu portar el material que es demana per a cada activitat (consulteu fitxa de l'activitat), a més de vestir calçat i roba còmodes i adients per a les diferents condicions climatològiques.

8. Valoració de l'activitat

Un cop acabada l'activitat, us agrairem que ens feu arribar la valoració amb tots els comentaris que considereu necessaris.

Podeu omplir el formulari de la valoració aquí: valoració online de les activitats "LLEIDA EN VIU"

La vostra opinió és fonamental per la millora i evolució del programa.

9. Pagament

Un cop acabada l’activitat, si és de pagament, us facilitarem una factura amb un número de compte on haureu d'ingressar l'import de l'activitat. Cal fer l'ingrés en un termini de 30 dies.

En les activitats amb centres educatius es comptaran els alumnes que hagin vingut a la visita, no els que vàreu inscriure en el seu moment.

10. Canvis i anul·lacions

Qualsevol modificació de la inscripció cal fer-la com més aviat millor.

Canvis: es faran sempre que el calendari del programa ho permeti.

Anul·lacions: es faran a petició del responsable del grup. L’anul·lació d’una activitat no implica necessàriament el canvi de règim econòmic de la resta d’activitats inscrites.

11. Per qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb:

Centre d’Interpretació de la Mitjana
Àrea de Lleure. Parc de la Mitjana. Pardinyes, Lleida
Tel.: 973 232 559 // 973 700 455, extensió 3221
lleidaenviu@paeria.cat

Et destaquem...