Habitatge i Transició Ecològica

ESTALVI DE PAPER

Campanya prevenció residus municipal: estalvi de paper Logo campanya paper amb quadrat verd
Calendari 2008 - 2009
Objectius
 • Reduir el consum/la despesa de paper a la Paeria, ecoentitats i escoles:
  • Implantació de gestions telemàtiques i en format digital, en substitució a la impressió del paper (documents d'incidències, resums mensuals horaris, nòmines, vals materials, etc)
  • Incrementar la impressió en doble cara
  • Reutilitzar el paper borrador d’una sola cara
  • Reorganització de la xarxa d'impressores per permetre control estadístic impressions i permetre estalvi paper (doble cara, doble safata d'entrada...) per departaments (indicadors)
  • Bones pràctiques de reducció del consum
 • Millorar la informació, la comunicació i la participació dels treballadors i treballadores per a l’implantació de les bones pràctiques ambientals.
Població objectiu

Treballadors de l’administració local (1100)
34 Ecoentitats (+ socis de cada una d’elles 30.000)
49 Centres escolars d’Agenda 21 escolar

Desenvolupament

A la Paeria:
1a fase (2008)
1-Recollida d’informació

2- Coordinació entre departaments per la elaboració del Pla d’actuació per la reducció de consum paper

3-Campanya informativa

4-Realització de la auditoria d’impressió

 

2a Fase (2009):
Elaboració del d’un Pla i Programa d’actuacions

 

A les Ecoentitats:

1 Disseny plataforma web
2 Participació Ecoentitats

A les Escoles (2008): Disseny d'un servei de recollida de paper a les escoles.

Recursos

Safates de doble cara
Auditoria Aritmos
Monitoratge
Papereres selectives de paper (grans i petites)

Difusió
 • intranet “Àgora”
 • Web
 • e.mails @paeria.cat
 • Notícies al butlletí de La Paeria
 • Butlletins ecoentitats i Agenda 21 escolar

Et destaquem...