Mobilitat Vialitat Trànsit i Horta

Manteniment de camins

L’Oficina de l’Horta supervisa i controla el manteniment de tots els camins municipals propietat de l'Ajuntament de Lleida.

També duu a terme el control de les diferents obres que s'executen a l'Horta.

Així mateix, dóna assessorament a particulars sobre la normativa urbanística a l'Horta en referència als camins.

Durant l’any 2017 es van executar els treballs de millora de camins rurals que van permetre l’arranjament complet del ferm en camins com el de Torres de Sanui a la Cerdera, el camí de les Canals i el de Quatre Pilans a la Carretera de Tarragona, amb un pressupost final de licitació de 132.884,99€, dels quals la Diputació de Lleida va finançar un total de 6.110,00€ mitjançant l’atorgament d’un ajut.


 

 


 

Durant l’any 2017 es van executar els treballs de millora de camins rurals que va permetre l’arranjament complet del ferm en camins com el de Torres de Sanui a la Cerdera, el camí de les Canals i el de Quatre Pilans a la Carretera de Tarragona, amb un pressupost final de licitació de 132.884,99€, dels quals la Diputació de Lleida va finançar un total de 6.110,00€ mitjançant l’atorgament d’un ajut.”

Et destaquem...