MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA

Et trobes a:Inici/MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA/Horta/Oficina de l'horta/Tramitació de documentació

Tramitació de documentació

Documentació que es facilita:

Còpies de les Cèdules Cadastrals de Rústica així com plànols de localització

Certificats per a:

 • Donar-se d'alta a la Seguretat Social.
 • Matricular vehicles
 • Canvi de nom propietari de la terra
 • Trasllat de bestiar dins el Terme Municipal
 • Per sol·licitar i/o renovar targeta de transport

Requisits

Còpies de les Cèdules Cadastrals de Rústica així com plànols de localització

Qui ho demana? Els propietaris de la terra, arrendataris o persones amb l'autorització del propietari.

Si es propietari de la terra:

 • Original o Fotocopia del DNI

Si es arrendatari de la terra, representant o administrador del propietari:

 • Original o fotocopia del DNI del propietari
 • Autorització signada pel propietari
 • Original o fotocopia del DNI de l'arrendatari, representant o administrador

Si representa a una empresa o entitat propietària de la terra:

 • Original o fotocopia del NIF de l'empresa o entitat
 • Original o fotocopia del DNI del representant
 • Document o autorització que autoritzi al representant

Si es per formalitzar un canvi de propietari de la terra

 • Original o fotocopia del DNI del nou propietari
 • Document que acrediti la propietat o adquisició de la terra.

Certificats per a:

Donar-se d'alta a la Seguretat Social

Original o fotocopia del DNI

 • Titularitat de la terra o contracte d'arrendament
 • Informe de vida laboral

Matricular vehicles especials agrícoles

 • Original o fotocopia del DNI
 • Titularitat de la terra o contracte d'arrendament
 • Últim rebut del règim especial agrari
 • Targeta d'inspecció tècnica de vehicles especials agrícoles i certificat de característiques.

Canvi de nom propietari de la terra

 • Original o fotocopia del DNI
 • Document que acrediti la propietat o adquisició de la terra.

Trasllat de bestiar dins el Terme Municipal

 • Original o fotocopia del DNI
 • Guies d'origen i sanitat pecuària per a trasllat de bestiar de vida, d'entrada i de sortida emès pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Per Sol·licitar i renovar targeta de transport

 • Original o fotocopia del DNI
 • Titularitat de la terra o contracte d'arrendament
 • Últim rebut del règim especial agrari
 • Documentació tècnica del vehicle

TRÀMITS ON LINE

Et destaquem...