MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA

Les construccions

Les Torres


Les cases rurals situades a l’horta s’anomenen torres. Tradicionalment la torre ha estat el centre de l’explotació agrícola de l’horta de Lleida: vivenda aïllada de base rectangular amb annexos als costats

 

Les primeres construccions daten de l’època romana. En època sarraïna (quan la plana de Lleida era zona fronterera , i sovint hi havia conflictes entre dues bandes) les torres es construïen amb la doble funcionalitat: com a centre d’explotació agrícola i com a defensa (es construïen refugis soterrats, o cases més fortificades. Hom creu que el nom ve d’aquest caràcter de fortificació que va tenir.

 

Elements caràcteristics:

 

  • 3 plantesTorre mig 047
  • Soterrani on es guradava cereals i vi
  • Sala polivalent amb llar de foc a la planta baixa amb prox emparrant-se la vinya per tenir ombra i frescor a l'estiu
  • Amb annexes a la planta principal on hi havia les quadres per guardar el bestiar (actualment on es guarda el tractor)
  • Primera planta els dormitoris
  • Unes golfes encarades al sud (solanes) per secar i assolellar (blat de moro,

 

Les torretes o els masets són petites construccions que serveixen d’aixopluc i per guardar les eines al paès.  Es construïen a base de materials dels voltants: argila, còdols, canyes, palla, fusta... construint tàpies o toves.

 

Les infrastructures

 

Es distingeixen:

 

Les infrastructures que travessen l’horta amb l’objectiu Infraestructures vallcalent 054satisfer les necessitats de comunicació i de recursos de la ciutat entre les quals destaquen les autopistes i les autovies, les carreteres nacionals i les comarcals, el ferrocarril, les línies elèctriques, etc., que surten des de Lleida en totes les direccions, com si dels radis d’una roda de bicicleta es tractés, i ‘tallen’ el territori radialment.

 

 

Les pròpies de l’horta : l’extensa xarxa de camins principals, veïnals i particulars que permeten l’accés als camps de conreu i a les construccions de l’horta: les torres, els xalets, les ciutats jardí, les granges, els magatzems, etc.

Et destaquem...