MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA

Et trobes a:Inici/MOBILITAT, SERVEIS URBANS I HORTA/Horta/Catàleg de Construccions de l'Horta

Catàleg de Construccions de l'Horta

Catàleg de les construccions

situades en sòl no urbanitzable

del municipi de Lleida

 

 

L'Ajuntament de Lleida, amb col·laboració de la Universitat de Lleida, ha preparat el “Catàleg de les construccions situades en sòl no urbanitzable del municipi de Lleida”.

Aquest Catàleg és un instrument urbanístic que té com a finalitats principals preservar el nostre patrimoni edificat a l’Horta, complementar l’activitat econòmica del sector primari, agrícola i ramader, i potenciar el desenvolupament del món rural.

En aquest Catàleg es proposa incorporar un seguit de construccions representatives del patrimoni edificat del nostre municipi, i que estan justificades per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials.

 

Document provisional del “Catàleg de les construccions situades en sòl no urbanitzable del municipi de Lleida

Altra informació complementària

 

Més informació: urbanisme.paeria.cat

Et destaquem...