La Paeria - Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria núm.: 1
25007 - Lleida
Telèfon 973 700 300
Spain / Espagne

Servei d'informació
Telèfon 010 (*)
(*)

Sobre l'accessibilitat a www.paeria.esSaltar menús

LLEIDA, TRANSFORMACIÓ I CREIXEMENT

Riu Segre

Lleida, la porta de Catalunya per a la resta d’Espanya, té una posició estratègica pel fet d’estar situada en la confluència de diversos eixos de comunicació. Entre aquests eixos cal posar en valor l’eix de l’Ebre. En el convenciment de què Lleida ha d’ésser el contrapès de Barcelona però també de Saragossa, cal parar atenció i aprofitar les oportunitats d’aquesta macrocefàlia que pot afectar el futur econòmic de la regió de Lleida i, en darrera instància, l’equilibri territorial de Catalunya.

Actuacions en el Planejament Local:

Extret del Pla d'Actuació Municipal per a la Ciutat de Lleida - Horitzó 2011 (febrer 2008)

Criteris de presentació de la documentació d’instruments de Planejament i Gestió urbanística
 Avís legal
 © 2009 La Paeria