Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Notícies/La Paeria avança en un nou servei de recollida de la fracció verda a Ciutat Jardí i Vila Montcada i en la recollida selectiva a la ciutat

La Paeria avança en un nou servei de recollida de la fracció verda a Ciutat Jardí i Vila Montcada i en la recollida selectiva a la ciutat

El nou servei de fracció verda ja ha permès recollir un total de 95.340 quilograms de gespa, arbres i restes de poda, entre altres elements. Actualment el percentatge de recollida selectiva a la ciutat és ja del 30,81%. Fèlix Larrosa ha encarregat a Ilnet i els serveis tècnics municipals estudiar de quina manera es pot millorar el sistema de neteja dels mercadets setmanals.

Data publicació: Dimecres 07, mar� del 2018


Imatge de la notícia La Paeria avança en un nou servei de recollida de la fracció verda a Ciutat Jardí i Vila Montcada i en la recollida selectiva a la ciutat

©Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida està portant a terme una ferma aposta per la millora de la recollida selectiva a la ciutat, un fet que es desprèn de les dades que s’han posat avui de manifest en el decurs de la comissió de seguiment dels serveis de neteja viària i de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i altres serveis complementaris a la ciutat.

La Paeria ha iniciat a finals de l’any 2017, juntament amb Ilnet, un nou servei de recollida de la fracció verda –que inclou gespa, arbres, restes de poda, etcètera- a Ciutat Jardí i Vila Montcada, que ha permès recollir un total de 95.340 quilograms de residus. En el nou servei participen prop d’una cinquantena de veïns, que treuen al carrer els contenidors quan estan plens i l’empresa Ilnet els passa a recollir a la nit. “La voluntat és ampliar aquest nou servei a més veïns i veïnes i, si s’escau, a més barris de la ciutat”, ha explicat el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de la Paeria, Fèlix Larrosa.

Entre les millores assolides en matèria de recollides de residus a Lleida també cal destacar que, durant l’any 2017, s’han incorporat nous contenidors de selectiva i s’ha redissenyat la contenerització a tota la ciutat. També s’ha millorat la senyalització horitzontal de l’àrea dels contenidors –un fet que ha permès aconseguir una millora de la imatge i s’ha guanyat en seguretat i estètica i que ha permès que hi hagi menys desperfectes en els contenidors, camions i vehicles de tercers- i s’han col·locat contenidors de selectiva a l’Horta de Lleida. En l’exercici de 2017 s’han realitzat un total de 624 serveis de neteja de pintades amb 2.446 actuacions, davant els 487 serveis i les 1946 actuacions realitzades l’any 2016. També ha augmentat considerablement l’ús del servei de recollida de voluminosos. L’any 2017 es van recollir 922.630 quilograms, respecte els 855.820 quilograms recollits l’any 2016. Finalment, cal destacar que durant l’any 2017 s’ha iniciat la recollida porta a porta comercial als grans productors amb una bona acollida.

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix, Larrosa, s’ha mostrat molt satisfet per aquestes dades “que posen de manifest una tendència a augmentar el percentatge de recollida selectiva a Lleida” i ha mostrat la seva confiança en les properes millores del servei, que inclourà la implantació del a recollida de residus a domicili en diversos barris de Lleida i la renovació de bona part de la flota de camions i màquines del servei de neteja urbana. “Amb aquest nou model es té la voluntat d’augmentar els percentatges de recollida selectiva de residus tant en quantitat com en qualitat per contribuir amb el medi ambient i fer una ciutat més sostenible”. La recollida porta a porta s’iniciarà a Lleida amb diversos pla pilot de recollida de residus domiciliària en què participarà més de 8000 habitatges –que suposa 11.5% de la població de Lleida.

Cal destacar que el regidor també ha manifestat la seva preocupació sobre el sistema de neteja dels mercadets setmanals i ha encomanat a l’empresa concessionària i als serveis tècnics municipals que s’estudiïn de quina manera es pot millorar la neteja dels mercadets setmanals.

L’any 2017 Ilnet ha recollit a Lleida un total de 57.252.583 quilograms de residus, un 1,4% més que l’any anterior –l’any 2016 es van recollir 56.473.771 quilograms. La recollida selectiva ha augmentat a Lleida més d’un 18% els darrers mesos, i actualment el percentatge de recollida selectiva a la ciutat és ja del 30,81%. En aquest sentit cal destacar que l’any 2017 la recollida selectiva d’envasos ha augmentat un 14,6% respecte l’any anterior, la de paper un 12,5%, la de vidre un 7,3%, la orgànica un 19% i els residus de la deixalleria un 12,8%. La RSU recollida l’any 2017 ha disminuït un 2,9% respecte l’any 2016.

Fèlix Larrosa visita l’abocador de Montoliu de Lleida

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, també ha visitat avui, juntament amb diversos tècnics de la Paeria, l’abocador i planta de compostatge de Montoliu, l’indret on es gestionen la fracció de rebuig i la fracció de matèria orgànica procedents dels residus sòlids urbans de la ciutat de Lleida, entre altres poblacions.

Larrosa ha explicat que la visita s’emmarca dins la voluntat de la Paeria de conèixer amb precisió tots els processos de gestió dels residus urbans i millorar, en la mesura del possible, els percentatges de recollida selectiva a la ciutat. “L’Equip de govern de l’Ajuntament de Lleida té la voluntat d’augmentar els percentatges de recollida selectiva de residus, tant en quantitat com en qualitat, a través de la potenciació de la recollida porta a porta domiciliària amb l’objectiu de contribuir amb el medi ambient i fer una ciutat més sostenible”, ha conclòs el regidor.

L’abocador de Montoliu és una instal·lació pública on es recullen de forma selectiva tots aquells residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Gràcies a les deixalleries es poden reciclar i reutilitzar elements que ja no ens són útils a casa: residus domèstics, especials o voluminosos.

Posteriorment a la visita a l’abocador, el responsable de medi ambient s’ha traslladat a la planta de selecció, classificació i triatge d’envasos lleugers de Griñó Ecològic.

Et destaquem...