Parcel·les propietat de l'Ajuntament de Lleida en licitació

Lot número 1

Carrer Alcarràs, 15

Parcel∙la número: ---

Superfície: 2.840,37 m2

Sostre: 5.112,67 m2

Preu de licitació: 469.137,91 + IVA

Lot número 2

Camí Picos, 30

Parcel∙la número: ---

Superfície: 1.012 m2

Sostre: 5.764 m2

Preu de licitació: 794.776,17€ + IVA

Lot número 4

Eucaliptus, 15

Parcel∙la número: 328

Superfície: 200,18 m2

Sostre: 144,13 m2

Preu de licitació: 36.033,94 + IVA

Lot número 5

Carrer de l'Eucaliptus, núm. 1

Parcel∙la número: 311

Superfície: 374,28 m2

Sostre: 269,48 m2

Preu de licitació: 55.617,98€ + IVA

Lot número 12

Eucaliptus, 21

Parcel∙la número: 325

Superfície: 201,44 m2

Sostre: 145,04 m2

Preu de licitació: 36.261,45 + IVA

Lot número 13

Carrer Eucaliptus, 19

Parcel∙la número: 326

Superfície: 200,01 m2

Sostre: 144,01 m2

Preu de licitació: 36.003,94 + IVA

Lot número 14

Carrer Eucaliptus, 17

Parcel∙la número: 327

Superfície: 200,01 m2

Sostre: 144,01 m2

Preu de licitació: 36.003,94 + IVA