Número expedient: 101/2013
Instrument: Planejament general. Pla general d'ordenació urbana 
Data de publicació: BOP 162 05/09/2013 
(Document de treball sense efectes legals)