Sostenibilitat

Què és?

Agenda21fundacio-HORITZONTAL.jpg

 

La Fundació Lleida 21 és una fundació privada creada lany 2001 per lAjuntament de Lleida,per desenvolupar, fomentar i impulsar la partipació de la ciutadania, les entitats i els agents socials de Lleida en projectes i iniciatives de sostenibilitat, com un instrument de desenvolupament de l'agenda 21 local.

 

PATRONAT

En data de 26 d’abril de 2016 el Patronat de la Fundació Lleida 21 va quedar constituït de la següent manera:

 

-       Alcalde de l’Ajuntament de Lleida: Il·lm.Sr . Àngel Ros i Domingo. PRESIDENT.

-       Regidor de Promoció Econòmica i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat: S. Sa. Fèlix Larrosa Piqué. VICEPRESIDENT.

-       Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll.

-       Grup municipal CIU: S.Sa. Marta Gispert Rocasalbas.

-       Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixió Serentill.

-       Grup municipal C’s: S.Sa. José Ma. Córdoba Alos.

-       Grup municipal ERC-AVANCEM: S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués

-       Grup municipal CUP: Sr. David Colell Orrit.

-       Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné.

 

DOCUMENTACIÓ

Podeu consultar les actes, les memòries i els comptes anuals de la Fundació Lleida21 al següent enllaç.

 

Et destaquem...