Sostenibilitat

Requisits adopció

Els requisits per poder adoptar són:

  • Tenir més de 16 anys
  • Omplir un qüestionari que es facilitarà a la canera o via internet
  • Portar el DNI
  • Llegir el full informatiu que se li donarà al adoptar l’animal
  • Si es un animal declarat potencialment perillós presentar tota la documentació que requereix per treure la llicencia corresponent
  • Abonament del preu públic corresponent.

Et destaquem...