Sostenibilitat

Nova convocatòria

NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D'AGENDA 21 ESCOLAR

CURS 2017-2018

A) Projectes de curs 2017-2018

Tots aquells centres interessats en continuar participant al programa o en participar-hi per primer cop cal que presenteu el document Formulari de projecte de l'Agenda 21 Escolar de Lleida omplert, amb la signatura de l'equip directiu i el segell del centre. Aquest document recull les accions d'ambientalització que us proposeu desenvolupar en el marc de l'Agenda 21 Escolar.

Com a documents de suport i referència podeu consultar:

Recordeu que la data límit per a la presentació de projectes per al proper curs és: divendres, 21 de juliol de 2017.

B) Projectes de trienni 2017-2020

Exclusivament per als centres que ja porten 5 cursos participant en el programa Agenda 21 Escolar de Lleida!

Primer heu de fer una avaluació dels vostres avenços en els primers 5 cursos de participació, per tal de plantejar el projecte triennal de futur.

Recordeu que la data límit per a la presentació de projectes triennals és: divendres, 21 de juliol de 2017

C) Projectes de renovació de trienni 2017-2020

Exclusivament per als centres que ara finalitzen el projecte triennal 2014-2017.

Primer heu de fer una memòria del trienni 2014-2017 que ara finalitzeu i proposar el nou projecte de trienni 2017-2020.

Recordeu que la data límit per a la presentació de projectes triennals és: divendres, 21 de juliol de 2017.

Si teniu qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Agenda 21 Escolar de Lleida
Ajuntament de Lleida - Medi Ambient
c/ Tallada 32, 2a planta 
25002 Lleida 
Tel. 973 700 455   Fax. 973 700 459 
A/e: agenda21escolar@paeria.cat

Et destaquem...