• TELÈFON EXTERN
  ARQUEOLOGIA I PATRIMONI CULTURAL
  Direcció i àrea administrativa 973700398
  DISCIPLINA
  Disciplina activitats 973700389
  Disciplina urbanística 973700384
  ELECTRICITAT
  Direcció i àrea administrativa 973700310
  Brigada 973239542
  EMPRESA MUNICIPAL URBANISME
  Direcció i àrea administrativa 973700606
  Oficina Local d'Habitatge 973700606
  Pla de Barris 973225428
  Serveis Jurídics 973700606
  INDÚSTRIA I ACTIVITATS
  Àrea administrativa 973700386
  LLICÈNCIES D'OBRES
  Àrea administrativa 973700387
  MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
  Àrea administrativa 973700312
  MOBILITAT I VIA PÚBLICA
  Àrea administrativa 973700326
  Tècnics 973700311
  Brigada Control semafòric 973700474
  OBRES PÚBLIQUES
  Àrea administrativa 973700368
  Tècnics 973700368
  OFICIALIA MAJOR
  Àrea administrativa 973700383
  PATRIMONI
  Àrea administrativa 973700340
  PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
  Àrea administrativa 973700400
  Plànol de la ciutat 973700375
  Tècniques 973700400
  Delineació 973700454
  PROJECTES I OBRES
  Delineació 973700311
  Tècnics 973700311
  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  ASSEGURANCES
  Àrea administrativa 973700673
  SOSTENIBILITAT
  Direcció i àrea administrativa 973700455
  Brigada Medi ambient 973700455
  Parcs i jardins 973202803
  Brigada jardineria 973202803
  Veterinaria 973700455
  Canera Municipal 973263504
  Centre d'interpretació de la Mitjana 973232559
  DIRECTORI EQUIPAMENTS DE LLEIDA Obrir Cercador