1. Memòria (de l'Aprovació definitiva de data 23/12/1998)   (pdf - 157 kB) 
     
  2. Normes Urbanístiques


     
  3. Annexos normatius

  4. Annexos normatius (de l'Aprovació definitiva del 23/12/1998)

  5. Plànols d'Ordenació

  6. Acord / Resolucions administratives